August 24, 2010

New project- Kids room

Koliko si sazrio i emocionalno se razvio najbolje se ogleda u trenucima kada se odvajaš od jednog dijela život,..pr. kada djeca odrastaju. Kada bi dječje sobe znale pričati, mislim da bi zaista bilo puno zanimljivih priča! Dolazi vrijeme kada moje cure odrastaju, mijenjaju se njihove potrebe, odvajaju se od svojih stvari , spremaju ih na posebna mjesta,..jednom rječju odrastaju, a naravno sa njima i mama:)))) Inspiraciju u uređenju su prepustile meni, s tim da su mi natuknile par smjernica. Evo par slike iz kojih ćemo crpiti inspiraciju boja i materijala! Annie xx3 comments: